zdrowie

Pacjent geriatyczny

Całościowa ocena geriatryczna daje szansę wykrycia problemów niewidocznych przy tradycyjnym podejściu medycznym do pacjenta w starszym wieku, a które okazują się tymi zasadniczymi z jego perspektywy i obiektywnie. Czasem wymagają one tylko niewielkiej interwencji, by diametralnie poprawić jakość życia i funkcjonowanie osoby starszej.

Podmiotem COG może być każda osoba starsza, jednak procedura ta jest szczególnie rekomendowana do przeprowadzenia wśród tzw. pacjentów geriatrycznych: o najczęściej w późnej starości; o osób zniedołężniałych; o osób o złożonej niesprawności; o osób w krytycznych momentach ich życia.
Przez pojęcie pacjent geriatryczny najczęściej rozumie się chorego najstarszego, najbardziej schorowanego, skomplikowanego i zniedołężniałego, u którego współistnieje bardzo wiele procesów chorobowych i interakcji między nimi i stosowanym leczeniem oraz warunkami środowiskowymi (samotność, zubożenie, upadki z następującymi uszkodzeniami, zaniedbania. higieniczne i opiekuńcze.

Prowadzi to do ogromnie wielu obrazów klinicznych zespołów chorobowych, których wykrywanie i prowadzenie jest dużym wyzwaniem intelektualnym. Przesiewową identyfikację pacjentów geriatrycznych zapewnia stosowanie kwestionariusza VES-13, honorowane przez NFZ w Polsce do rozliczania procedury COG w czasie hospitalizacji w oddziałach geriatrycznych. Skutki przebytych, współistniejących, zarówno rozpoznanych, jak i ukrytych chorób, manifestują się u takich pacjentów w postaci tak zwanych wielkich zespołów geriatrycznych, do których należy otępienie, depresja, majaczenie, niestabilność chodu i zaburzenia równowagi, upadki, niedożywienie kaloryczno-białkowe, hipotonia ortostatyczna, nietrzymanie moczu lub/i stolca, odleżyny, zaburzenia układu sercowonaczyniowego, hormonalne.

Każdy z wymienionych problemów geriatrycznych stanowi sumę złożonych deficytów funkcjonalnych: narządowych, układowych i społecznych. Ich wykrywanie jest łatwiejsze przy zastosowaniu baterii standaryzowanych testów wchodzących w zakres instrumentarium COG. Z tego powodu COG stanowi standard w podejściu geriatrycznym wobec starszego pacjenta.

Możliwość komentowania Pacjent geriatyczny została wyłączona